Privacybeleid

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van je persoonlijke gegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen voor zover bij de verdere verwerking geen andere gegevens worden verstrekt.
"Persoonsgegevens": alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Serverlogbestanden

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.

Elke keer dat u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser naar ons of onze webhost / IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van de toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 (1) f van de AVG op grond van ons doorslaggevend legitiem belang om de foutloze werking van onze website te garanderen, alsook om ons aanbod te verbeteren.Bestellingen

Verzameling, verwerking en doorgifte van persoonsgegevens voor bestellingen

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor de afhandeling en verwerking van uw bestelling en voor de behandeling van uw vragen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Als u dit niet doet, wordt er geen overeenkomst gesloten. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 (1) b van de AVG en is vereist om een overeenkomst met u uit te voeren.

Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen verzendbedrijven en leveranciers, betaaldienstverleners, dienstverleners voor de orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht wordt tot een minimum beperkt.Nieuwsbrief

Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van rechtstreekse reclame
Wij gebruiken uw e-mailadres, dat wij hebben ontvangen als onderdeel van de verkoop van een goed of een dienst, om u elektronische reclame te sturen voor onze eigen goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met de goederen of diensten die u reeds bij ons hebt gekocht, tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen dit gebruik ervan. Het verstrekken van het e-mailadres is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Als u dit niet doet, wordt er geen overeenkomst gesloten. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 (1) f van de AVG op grond van ons doorslaggevend legitiem belang bij rechtstreekse reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor de uitoefening van het bezwaar vindt u in het impressum. U kunt ook de daarvoor bestemde link in de promotionele e-mail gebruiken. Hier zijn geen andere kosten aan verbonden dan de transportkosten volgens de basistarieven.


Kredietrapport betalingsdienstaanbieder

Gebruik van PayPal
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het PayPal-privacybeleid. U vindt deze op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Gebruik van PayPal Express
We gebruiken op onze website de PayPal Express-betaalservice van PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, SCA (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). Het doel van de gegevensverwerking is om u betaling via de PayPal Express-betaalservice aan te kunnen bieden. Om deze betaaldienst te integreren, is het noodzakelijk dat PayPal gegevens verzamelt, opslaat en analyseert (bv. IP-adres, toesteltype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw toestel) wanneer u de website bezoekt. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. Dankzij de cookies kan uw browser herkend worden.
Deze gegevensverwerking, met name het plaatsen van cookies, geschiedt op grond van Art. 6 (1) f van de AVG op grond van ons doorslaggevend legitiem belang bij een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van Art. 6 (1) f van de AVG-gebaseerde verwerking van persoonsgegevens.
Door PayPal Express te gebruiken, worden de gegevens noodzakelijk voor de betalingsverwerking naar PayPal verzonden om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren met behulp van de geselecteerde betalingsmethode. Deze verwerking wordt uitgevoerd op grond van Art. 6 (1) b van de AVG. Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de PayPal Express-betaalservice vindt u in de bijbehorende verklaring over gegevensbescherming.

§ 3 Bijzondere overeenkomsten over aangeboden betalingswijzen

Gebruik van persoonsgegevens bij de keuze van Klarna als betalingswijze
Indien u de betalingsdiensten Klarna Factuur en/of Klarna Aankoop op afbetaling als betalingsoptie hebt gekozen, stemt u ermee in dat wij de volgende persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van de factuuraankoop en een identiteits- en kredietcontrole verzamelen en aan Klarna doorgeven, zoals voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, alsmede de gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van de aankoop op rekening en die betrekking hebben op de bestelling, zoals het aantal artikelen, het artikelnummer, het factuurbedrag en de belastingen in procenten. De gegevensverwerking dient om de betalingswijzen factuuraankoop en aankoop op afbetaling aan te bieden, evenals de noodzakelijke kredietcontrole. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 (1) van de AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.
De overdracht van deze gegevens vindt plaats zodat Klarna een factuur kan opstellen en een identiteits- en kredietcontrole kan uitvoeren om uw aankoop te verwerken met de door u gevraagde factuurverwerking. Klarna heeft de persoonsgegevens van de Koper nodig om informatie te verkrijgen van kredietagentschappen met het oog op de controle van de identiteit en de kredietwaardigheid. In Duitsland kunnen dat de volgende kredietagentschappen zijn:
- Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65203 Wiesbaden
- Bürgel Wirtschaftsinformation GmbH & Co. KG, Postbus 5001 66, 22701 Hamburg
- Creditreform Bremen Seddig KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen
- infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden.
In het kader van het besluit over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie verzamelt en gebruikt Klarna, behalve een adrescontrole, ook informatie over het vroegere betalingsgedrag van de koper, alsmede waarschijnlijkheidswaarden over dit gedrag in de toekomst. De berekening van deze scorewaarden door Klarna gebeurt op basis van een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. Klarna zal ook uw adresgegevens gebruiken. Als uit deze berekening blijkt dat uw kredietwaardigheid niet wordt gegeven, zal Klarna u daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Herroeping van het gebruik van persoonlijke gegevens aan Klarna
1. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Klarna op elk moment intrekken. Klarna kan de persoonsgegevens echter blijven verwerken, gebruiken en doorgeven voor zover dat nodig is om betalingen via de diensten van Klarna te verwerken in overeenstemming met de overeenkomst, zoals vereist door de wet, of zoals vereist door een rechtbank of overheidsinstantie.
2. Natuurlijk kunt u op elk moment informatie krijgen over de persoonlijke gegevens die door Klarna zijn opgeslagen. Dit recht wordt gewaarborgd door de federale wet op de gegevensbescherming. Als u als koper dit wenst of Klarna op de hoogte wenst te brengen van wijzigingen met betrekking tot de opgeslagen gegevens, kunt u contact opnemen met datenschutz@klarna.de.


CookiesOnze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Dit cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek geïdentificeerd kan worden wanneer de website opnieuw wordt geraadpleegd.Cookies worden op uw computer opgeslagen. U hebt dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u worden gewaarschuwd voordat er cookies worden geplaatst en kunt u individueel beslissen of u ze accepteert, evenals voorkomen dat er cookies worden opgeslagen en dat de gegevens die ze bevatten worden doorgegeven. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij willen u er echter op wijzen dat u dan misschien niet alle functies van deze website ten volle kunt gebruiken.Via de onderstaande links komt u te weten hoe u cookies kunt beheren (en ook uitschakelen) in de belangrijkste browsers:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Technisch noodzakelijke cookies

Tenzij anders vermeld in het onderstaande privacybeleid, gebruiken wij deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Bovendien kunnen onze systemen dankzij de cookies uw browser herkennen, zelfs nadat u van pagina veranderd bent, en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Daarvoor is het nodig dat de browser herkend wordt, zelfs na een verandering van pagina.De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 (1) f van de AVG op grond van ons doorslaggevend legitiem belang bij het waarborgen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en doeltreffende vormgeving van ons aanbod.

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van Art. 6 (1) f van de AVG-gebaseerde verwerking van persoonsgegevens.Analyse advertenties

Gebruik van Google Analytics
Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Google Ireland Limited is dus de aan Google verbonden onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de geldende wetten inzake gegevensbescherming.
De gegevensverwerking dient ter analyse van deze website en zijn bezoekers, en voor marketing- en reclamedoeleinden. Google zal de namens de beheerder van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de beheerder van de website te verlenen. De volgende informatie kan onder meer worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van de paginaweergave, klikpad, informatie over de browser en het toestel dat u gebruikt, bezochte pagina's, verwijzende URL (website vanwaar u op onze website bent gekomen), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.
Google heeft zichzelf gecertificeerd volgens de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU, "Privacy Shield", en heeft zich er dus toe verbonden de Europese richtlijnen inzake gegevensbescherming na te leven.
De gegevensverwerking, met name het plaatsen van cookies, geschiedt op grond van Art. 6 (1) f van de AVG op grond van ons doorslaggevend legitiem belang bij het op behoeften gebaseerde en gerichte ontwerp van de website. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van Art. 6 (1) f van de AVG-gebaseerde verwerking van persoonsgegevens.
U kunt het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde en met uw gebruik van de website verband houdende gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Om te voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt en opslaat op verschillende apparaten, kunt u een opt-out cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich afmelden voor alle systemen en apparaten die hiervoor worden gebruikt om een volledig effect te hebben. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden opnieuw verzoeken naar Google gestuurd. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie ingesteld: Google Analytics deactiveren.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/ en op https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en.Gebruik van de Facebook Pixel
Wij gebruiken de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc. op onze website. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS; "Facebook"). De toepassing dient om bezoekers van de website te benaderen met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Facebook. Hiervoor werd de remarketing tag van Facebook op de website geïmplementeerd. Via deze tag wordt een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht wanneer u de website bezoekt. Deze geeft aan de Facebook-server door welke van onze pagina's u hebt bezocht. Facebook associeert deze informatie met uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Als u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u vervolgens gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties te zien. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Facebook heeft zichzelf gecertificeerd volgens de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU, "Privacy Shield", en heeft zich er dus toe verbonden de Europese richtlijnen inzake gegevensbescherming na te leven. De gegevensverwerking, met name het plaatsen van cookies, geschiedt op grond van Art. 6 (1) f van de AVG op grond van ons doorslaggevend legitiem belang om de bezoekers van de site te benaderen met op interesses gebaseerde reclame. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van Art. 6 (1) f van de AVG-gebaseerde verwerking van persoonsgegevens. U kunt de remarketingfunctie "Custom Audiences" hier deactiveren. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en manieren om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Gebruik van Google Ads Conversion Tracking
Wij gebruiken het online advertentieprogramma "Google Ads" op onze website en in het kader daarvan conversietracking (evaluatie van bezoekacties). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Google Ireland Limited is dus de aan Google verbonden onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de geldende wetten inzake gegevensbescherming.
Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonsidentificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij vaststellen dat u op de advertentie hebt geklikt en dat u naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Er bestaat dus geen mogelijkheid dat cookies via de websites van Ads klanten kunnen worden getraceerd.
De informatie die met behulp van de conversie-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. Dit geeft ons het totale aantal gebruikers dat op één van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Google heeft zichzelf gecertificeerd volgens de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU, "Privacy Shield", en heeft zich er dus toe verbonden de Europese richtlijnen inzake gegevensbescherming na te leven.
De gegevensverwerking, met name het plaatsen van cookies, geschiedt op grond van Art. 6 (1) f van de AVG op grond van ons doorslaggevend legitiem belang om de bezoekers van de site te benaderen met op interesses gebaseerde reclame. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van Art. 6 (1) f van de AVG-gebaseerde verwerking van persoonsgegevens.
U kunt gepersonaliseerde reclame voor u uitschakelen in de advertentie-instellingen van Google. Instructies over hoe u dit doet vindt u op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
U kunt ook het gebruik van cookies door derden voorkomen door de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ te bezoeken en de daar verstrekte verdere afmeldingsinformatie te gebruiken. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
Ga voor meer informatie en het privacybeleid van Google naar: https://www.google.de/policies/privacy/


Gebruik van Google AdSense
Wij gebruiken de AdSense-functie van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") op onze website. Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Google Ireland Limited is dus de aan Google verbonden onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de geldende wetten inzake gegevensbescherming. De gegevensverwerking dient om advertentieruimte op de website te verhuren en om bezoekers van de website te voorzien van op interesses gebaseerde reclame. Deze functie wordt gebruikt om bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties van het Google Display Network te tonen. Google gebruikt cookies om uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien dit wettelijk verplicht is of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. Google heeft zichzelf gecertificeerd volgens de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU, "Privacy Shield", en heeft zich er dus toe verbonden de Europese richtlijnen inzake gegevensbescherming na te leven. De gegevensverwerking, met name het plaatsen van cookies, geschiedt op grond van Art. 6 (1) f van de AVG op grond van ons doorslaggevend legitiem belang om de bezoekers van de site te benaderen met op interesses gebaseerde reclame. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van Art. 6 (1) f van de AVG-gebaseerde verwerking van persoonsgegevens. U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door de onderstaande link te volgen en de daar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de. U kunt ook het gebruik van cookies door derden voorkomen door de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ te bezoeken en de daar verstrekte verdere afmeldingsinformatie te gebruiken. Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ en https://www.google.de/policies/privacy/


Gebruik van de remarketing- of "Similar Audiences"-functie van Google Inc.
Wij gebruiken de remarketing- of "Similar Audiences"-functie van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") op onze website. Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Google Ireland Limited is dus de aan Google verbonden onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de geldende wetten inzake gegevensbescherming.
De toepassing is bedoeld om het gedrag en de interesses van bezoekers te analyseren. Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. Cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website te registreren. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Network bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Google heeft zichzelf gecertificeerd volgens de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU, "Privacy Shield", en heeft zich er dus toe verbonden de Europese richtlijnen inzake gegevensbescherming na te leven.
De gegevensverwerking, met name het plaatsen van cookies, geschiedt op grond van Art. 6 (1) f van de AVG op grond van ons doorslaggevend legitiem belang om de bezoekers van de site te benaderen met op interesses gebaseerde reclame. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van Art. 6 (1) f van de AVG-gebaseerde verwerking van persoonsgegevens.
U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door de onderstaande link te volgen en de daar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
U kunt ook het gebruik van cookies door derden voorkomen door de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ te bezoeken en de daar verstrekte verdere afmeldingsinformatie te gebruiken.
Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende privacyverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/Plug-ins

Gebruik van Google Tag Manager
Wij gebruiken de Google Tag Manager van Google LLC op onze website. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Google Ireland Limited is dus de aan Google verbonden onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de geldende wetten inzake gegevensbescherming.
Deze toepassing wordt gebruikt voor het beheer van JavaScript-tags en HTML-tags die worden gebruikt om vooral tracking- en analyse-instrumenten te implementeren. De gegevensverwerking dient om onze website overeenkomstig de vereisten te ontwerpen en te optimaliseren.
De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en er worden ook geen persoonsgegevens verwerkt. Het maakt het echter mogelijk om extra tags te activeren die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier.Rechten van de betrokkene en bewaartermijn

Duur van de opslag
Na de uitvoering van de overeenkomst worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens rekening houdend met wettelijke, met name fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en vervolgens na het verstrijken van de termijn gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten op grond van Art. 15 tot 20 van de AVG: recht op informatie, op correctie, op schrapping, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.
Bovendien hebt u het recht bezwaar te maken tegen verwerking op basis van Art. 6 (1) f van de AVG en tegen verwerking met het oog op direct marketing in overeenstemming met Art. 21 (1) van de AVG.

Neem desgewenst contact met ons op. U vindt de contactgegevens in ons impressum.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
Overeenkomstig Art. 77 van de AVG hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

Recht van bezwaar
Indien de hier opgesomde verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op ons legitiem belang overeenkomstig Art. 6 (1) f van de AVG, hebt u het recht om te allen tijde om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen deze verwerking met effect voor de toekomst.
Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Nadat het bezwaar is ingediend, zullen wij de verwerking van de betreffende gegevens met het oog op direct marketing stopzetten.

Disclaimer voor Facebook

Deze website maakt geen deel uit van de Facebook-website of Facebook Inc. Verder wordt deze website op geen enkele manier door Facebook gesteund. Facebook is een handelsmerk van Facebook, Inc.

Klarna Checkout (voor alle markten):

"We gebruiken Klarna als provider van ons afrekenproces. Dit betekent dat wij uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens aan Klarna kunnen doorgeven wanneer u het afrekenproces laadt, zodat Klarna uw aankoop kan verwerken. Uw verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het Klarna Privacybeleid."

Addendum voor Zwitserland als Billpay factuur via KCO wordt aangeboden:

"Billpay's/Klarna's betalingsmogelijkheden: Om u de betalingsmogelijkheden van Klarna aan te bieden en om te beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsmogelijkheden en de betalingsmogelijkheden op u af te stemmen, kunnen wij uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens delen met Klarna en Billpay tijdens het afrekenproces. Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de privacyverklaringen van Klarna [de, fr, it of en-versies] en Billpay [de, fr,it of en-versies]."


Klarna betalingen (alle markten behalve Zwitserland):

"Om u de betaalmethoden van Klarna te kunnen aanbieden, kunnen wij uw persoonsgegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens aan Klarna doorgeven tijdens het afrekenen, zodat Klarna kan nagaan of u in aanmerking komt voor de betaalmethoden van Klarna en Klarna de betaalmethoden op u kan afstemmen. Uw verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het Klarna Privacybeleid."

Alleen Zwitserland:

"Betalingsopties van Billpay/Klarna: Om u de betalingsopties van Klarna te kunnen aanbieden en om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsmogelijkheden en om de betalingsmogelijkheden op u af te stemmen, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens delen met Klarna en Billpay tijdens het afrekenproces. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de privacyverklaringen van Klarna (​de​, ​fr​, ​it​ of ​en​-versies) en Billpay (​de , fr, it of en-versies).”


Neem contact met ons op
Voor meer informatie over onze privacy-praktijken, als u vragen hebt, of als u een klacht wilt indienen, kunt u ons per e-mail bereiken op support@luxecosmetics.nl.