Privacybeleid

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht om de gegevens te verstrekken. Als u deze niet verstrekt, heeft dit geen gevolgen. Dit is alleen van toepassing voor zover er geen andere indicatie wordt gemaakt in de daaropvolgende verwerkingsactiviteiten.
"Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Server logbestanden

U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken.

Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser naar ons of onze webhoster / IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in logbestanden (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en tijd van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 para. 1 lit. f DSGVO van ons doorslaggevende legitieme belang om een probleemloze werking van onze website te garanderen en ons aanbod te verbeteren.

 


Bestellingen     

Verzamelen, verwerken en doorsturen van persoonlijke gegevens bij het plaatsen van bestellingen

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en om uw verzoeken te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Als u deze gegevens niet verstrekt, wordt er geen overeenkomst gesloten. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.

Een overdracht van uw gegevens vindt bijvoorbeeld plaats aan de door u geselecteerde verzendbedrijven en dienstverleners, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor de verwerking van bestellingen en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. De omvang van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.

 


Nieuwsbrief      

Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van directe reclame
Wij gebruiken uw e-mailadres, dat wij hebben ontvangen in het kader van de verkoop van een goed of dienst, voor het elektronisch verzenden van reclame voor onze eigen goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met de goederen of diensten die u al bij ons hebt gekocht, tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen dit gebruik. Het verstrekken van het e-mailadres is noodzakelijk voor het afsluiten van het contract. Als u dit niet doet, wordt er geen overeenkomst gesloten. De verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) lit. f DSGVO van ons doorslaggevend legitiem belang in directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van het bezwaar vindt u in het impressum. U kunt ook de link gebruiken die hiervoor in de reclamemail staat. Dit brengt geen andere kosten met zich mee dan de transmissiekosten volgens de prime rates.


Aanbieder van betalingsdiensten      Kredietrapport    

Gebruik van PayPal
Op alle PayPal-transacties is het privacybeleid van PayPal van toepassing. Dit kunt u vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Gebruik van PayPal Express

We gebruiken de PayPal Express-betaalservice van PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal") op onze website. De gegevensverwerking dient om u betaling via de betaalservice PayPal Express te kunnen aanbieden. Om deze betaalservice te integreren, is het noodzakelijk dat PayPal gegevens verzamelt, opslaat en analyseert (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) wanneer u de website oproept. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. De cookies maken de herkenning van uw browser mogelijk.

Deze gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO van ons doorslaggevende gerechtvaardigde belang in een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO op elk moment om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Met de selectie en het gebruik van PayPal Express worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking doorgegeven aan PayPal om het contract met u met de geselecteerde betalingsmethode uit te voeren. Deze verwerking is gebaseerd op art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. Meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van de betaalservice PayPal Express vindt u in het bijbehorende privacybeleid hier.

§ 3 Speciale afspraken over aangeboden betalingsmethoden

Gebruik van persoonsgegevens bij het kiezen van Klarna als betaalmethode
Als u Klarna's betaaldiensten Klarna Factuur en/of Klarna Koop op afbetaling als betaaloptie hebt gekozen, hebt u ermee ingestemd dat wij de volgende persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de koop op rekening en een identiteits- en kredietcontrole, zoals voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, alsmede de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de koop op rekening en die betrekking hebben op de bestelling, zoals het aantal artikelen, artikelnummer, factuurbedrag en belastingen in procenten, verzamelen en aan Klarna doorgeven. De gegevensverwerking dient voor het aanbieden van de betaalmethoden aankoop op rekening en aankoop op afbetaling, evenals de hiervoor vereiste kredietbeoordeling. De verwerking is gebaseerd op art. 6 para. 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking.
De overdracht van deze gegevens vindt plaats zodat Klarna een factuur kan maken en een identiteits- en kredietcontrole kan uitvoeren voor de verwerking van uw aankoop met de door u gevraagde factuurverwerking. Klarna heeft de persoonlijke gegevens van de koper nodig om informatie in te winnen bij kredietbureaus ten behoeve van identiteits- en kredietcontroles. In Duitsland kunnen dit de volgende kredietbureaus zijn:
- Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65203 Wiesbaden, Duitsland.
- Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postbus 5001 66, 22701 Hamburg, Duitsland.
- Creditreform Bremen Seddig KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen, Duitsland
- infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden.
In het kader van de beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie verzamelt en gebruikt Klarna, naast een adrescontrole, informatie over het betalingsgedrag van de koper in het verleden en waarschijnlijkheidswaarden voor dit gedrag in de toekomst. De berekening van deze scorewaarden door Klarna is gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methode. Hiervoor gebruikt Klarna onder andere ook je adresgegevens. Als uit deze berekening blijkt dat uw kredietwaardigheid niet gegeven is, zal Klarna u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Herroeping van het gebruik van persoonsgegevens jegens Klarna
1. U kunt uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens te allen tijde aan Klarna herroepen. Klarna kan echter doorgaan met het verwerken, gebruiken en openbaar maken van uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het verwerken van betalingen via de diensten van Klarna in overeenstemming met het contract, zoals vereist door de wet, of zoals vereist door een rechtbank of overheidsinstantie.
2. U kunt natuurlijk te allen tijde informatie ontvangen over de door Klarna opgeslagen persoonsgegevens. Dit recht wordt gegarandeerd door de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als u als koper dit wenst of Klarna op de hoogte wilt stellen van wijzigingen met betrekking tot de opgeslagen gegevens, kunt u contact opnemen met datenschutz@klarna.de.
*** Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie) ***


Cookies

 

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgevraagd.Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom hebt u volledige controle over het gebruik van cookies. Door het selecteren van de juiste technische instellingen in uw internetbrowser, kunt u op de hoogte worden gesteld voordat cookies worden ingesteld en individueel beslissen over de acceptatie ervan, evenals het opslaan van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten voorkomen. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. We willen u er echter op wijzen dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.Onder de onderstaande links vindt u informatie over hoe u cookies kunt beheren (inclusief uitschakelen) in de belangrijkste browsers:

Chrome-browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


 

Technisch noodzakelijke cookies

Tenzij anders vermeld in het onderstaande privacybeleid, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser ook na een paginawissel te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend.
De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO van ons doorslaggevende legitieme belang om de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijk en effectief ontwerp van ons aanbod te waarborgen.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO op elk moment om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

 


Analyse Reclame

Gebruik van Google Analytics

Op onze website gebruiken we de webanalysedienst Google Analytics van Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland hebt, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de beheerder van uw gegevens. Dienovereenkomstig is Google Ireland Limited het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De gegevensverwerking dient voor het analyseren van deze website en zijn bezoekers en voor marketing- en reclamedoeleinden. Daartoe zal Google de verkregen informatie in opdracht van de beheerder van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. In deze context kan onder andere de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (apparaat), bezochte pagina's, referrer URL (website van waaruit u op onze website bent gekomen), locatiegegevens, aankoopactiviteit.Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.
Google heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met de VS-EU-overeenkomst inzake gegevensbescherming "Privacy Shield" en is dus verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen inzake gegevensbescherming.
*** Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie) ***

De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, wordt uitgevoerd op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO van ons doorslaggevende legitieme belang in het vraaggerichte en doelgerichte ontwerp van de website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO op elk moment om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
U kunt het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Om te voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt en opslaat op verschillende apparaten, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet de opt-out op alle gebruikte systemen en apparaten uitvoeren om dit volledig effectief te laten zijn. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden er opnieuw verzoeken naar Google verzonden. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie ingesteld: Google Analytics uitschakelen.
Ga voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming naar https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies/ en https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

 

Gebruik van Facebook-pixel

Wij gebruiken de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook") op onze website. De toepassing dient om bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde reclame op het sociale netwerk Facebook. Hiervoor is de remarketingtag van Facebook op de website geïmplementeerd. Via deze tag wordt bij een bezoek aan de website een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht. Hierdoor wordt aan de Facebook-server doorgegeven welke van onze pagina's u hebt bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u vervolgens gepersonaliseerde, interessegerelateerde Facebook-advertenties te zien. Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Facebook heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met de VS-EU-overeenkomst inzake gegevensbescherming "Privacy Shield" en heeft zich er daarmee toe verbonden te voldoen aan de Europese richtlijnen inzake gegevensbescherming. De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, wordt uitgevoerd op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO van ons doorslaggevend legitiem belang om de websitebezoekers te richten met op interesses gebaseerde reclame.. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO op elk moment om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. U kunt de remarketingfunctie "Custom Audiences" hier uitschakelen. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, over uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Gebruik van conversietracking via Google Ads

Wij gebruiken het online advertentieprogramma "Google Ads" op onze website en in deze context conversietracking (evaluatie van bezoekacties). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland hebt, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de beheerder van uw gegevens. Dienovereenkomstig is Google Ireland Limited het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor het verwerken van uw gegevens en het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonlijke gegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als je bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat je op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorverwezen. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus op geen enkele manier worden getraceerd tussen de websites van Ads-klanten.
De informatie die wordt verkregen met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. Hier leren we het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Google heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met de US-EU "Privacy Shield" gegevensbeschermingsovereenkomst en heeft zich er daarmee toe verplicht te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.
De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, wordt uitgevoerd op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO van ons doorslaggevend legitiem belang om de websitebezoekers te richten met op interesses gebaseerde reclame.Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie) . U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO op elk moment om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

U kunt gepersonaliseerde advertenties voor u uitschakelen in de advertentie-instellingen van Google. U vindt instructies over hoe u dit kunt doen op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.
U kunt ook het gebruik van cookies door externe aanbieders voorkomen door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ te bezoeken en de daar vermelde verdere informatie over opt-out uit te voeren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/

 

Gebruik van Google AdSense

Wij gebruiken de AdSense-functie van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") op onze website. Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland hebt, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de beheerder van uw gegevens. Dienovereenkomstig is Google Ireland Limited het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het doel van de gegevensverwerking is het verhuren van advertentieruimte op de website en het richten van op interesses gebaseerde advertenties op deze ruimte op bezoekers van de website. Door middel van deze functie worden gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde reclameadvertenties van het Google Display Network aangeboden aan bezoekers van de website van de Aanbieder. Hierbij maakt Google gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Google heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met de VS-EU-overeenkomst inzake gegevensbescherming "Privacy Shield" en is dus verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen inzake gegevensbescherming. De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO van ons doorslaggevend legitiem belang om de websitebezoekers te richten met op interesses gebaseerde reclame. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO op elk moment om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door de onderstaande koppeling te volgen en de daar geleverde plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de. U kunt het gebruik van cookies door derden ook voorkomen door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ te bezoeken en de daar verstrekte informatie over opt-out uit te voeren. Ga voor meer informatie en het privacybeleid van Google naar: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ en https://www.google.de/policies/privacy/.

 

Gebruik van de remarketing- of "vergelijkbare doelgroepen"-functie van Google Inc..
Wij gebruiken de remarketing- of "vergelijkbare doelgroepen"-functie van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") op onze website. Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland hebt, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de beheerder van uw gegevens. Dienovereenkomstig is Google Ireland Limited het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De toepassing dient om het gedrag en de interesses van bezoekers te analyseren. Om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties, gebruikt Google cookies. De cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over websitegebruik te registreren. Er worden geen persoonlijke gegevens van de websitebezoekers opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
Uw gegevens worden mogelijk overgebracht naar de Verenigde Staten. Google heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met de VS-EU-gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield" en heeft zich er daarmee toe verplicht de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming na te leven.
De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van art. 6 para. 1 lit. f DSGVO van ons doorslaggevend legitiem belang om de websitebezoekers te richten met op interesses gebaseerde reclame. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO op elk moment om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door de onderstaande link te volgen en de daar geleverde plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de.
U kunt het gebruik van cookies door derden ook voorkomen door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te gaan op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar verstrekte verdere informatie over opt-out uit te voeren.
Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende verklaring over gegevensbescherming vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/.

 


Plug-ins

Gebruik van de Google Tag Manager
We gebruiken de Google Tag Manager van Google LLC op onze website. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland hebt, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de beheerder van uw gegevens. Dienovereenkomstig is Google Ireland Limited het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Deze toepassing beheert JavaScript-tags en HTML-tags die worden gebruikt om met name tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking dient voor een vraaggericht ontwerp en optimalisatie van onze website.
De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Het maakt echter de activering van andere tags mogelijk die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u vinden op hier.

 


Rechten van de betrokkene en bewaartermijn

Duur van de opslag
Na volledige verwerking van het contract worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna rekening houdend met wettelijke, met name fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen en vervolgens na afloop van de periode gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene
U hebt recht op de volgende rechten volgens Art. 15 tot 20 DSGVO als aan de wettelijke vereisten is voldaan: recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid. Bovendien heeft u volgens Art. 21 (1) DSGVO heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van Art. 6 (1) f DSGVO en tegen verwerking ten behoeve van direct marketing.

Neem desgewenst contact met ons op. U vindt de contactgegevens in ons impressum.

Klachtrecht bij de toezichthoudende autoriteit
In overeenstemming met Art. 77 DSGVO heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

Recht van bezwaar
Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang conform Art. 6 (1) lit. f DSGVO, heb je het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst om redenen die voortvloeien uit je bijzondere situatie.
Nadat het bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Als de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd voor direct marketingdoeleinden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Nadat het bezwaar is gemaakt, zullen wij stoppen met de verwerking van de betreffende gegevens voor direct marketing.

Disclaimer Facebook

Deze website is geen onderdeel van de Facebook-website of Facebook Inc. Bovendien wordt deze website op geen enkele wijze onderschreven door Facebook. Facebook is een handelsmerk van Facebook, Inc.

Klarna Checkout (Voor alle markten):

"Om u de betaalmethoden van Klarna te kunnen aanbieden, kunnen wij tijdens het afrekenproces uw persoonsgegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan controleren of u in aanmerking komt voor de betaalmethoden van Klarna en Klarna de betaalmethoden op u kan afstemmen. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het Klarna Privacybeleid."

Addendum voor Zwitserland, indien Billpay-factuur wordt aangeboden via KCO:

"Billpays/Klarna's betalingsmogelijkheden: Om u de betalingsopties van Klarna aan te bieden en om te beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsopties en om de betalingsopties op u af te stemmen, kunnen wij uw persoonsgegevens in de vorm van contact- en bestelinformatie delen met Klarna en Billpay tijdens het afrekenproces. Uw persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de privacyverklaringen van Klarna [de, fr, it of en versies] en Billpay [de, fr,it of en versies]."


Klarna Betalingen (Alle markten behalve Zwitserland):

"Om u de betaalmethoden van Klarna te kunnen aanbieden, kunnen wij uw persoonsgegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens aan Klarna doorgeven tijdens het afrekenproces, zodat Klarna kan controleren of u in aanmerking komt voor de betaalmethoden van Klarna en Klarna de betaalmethoden op u kan afstemmen. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Klarna Privacy Policy."
Switzerland only:

"Billpays/Klarna's betalingsopties: om u de betalingsopties van Klarna aan te bieden en om te beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsopties en om de betalingsopties op u af te stemmen, kunnen wij uw persoonsgegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens delen met Klarna en Billpay tijdens het afrekenproces. Uw persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de privacyverklaringen van Klarna (de, fr, it of en versies) en Billpay (de, fr,it of en versies)."Contact met ons opnemen
Voor meer informatie over ons privacybeleid, als u vragen hebt of als u een klacht wilt indienen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@luxe-cosmetics.com.

Daarnaast gaat u akkoord met onze voorwaarden voor berichtenverkeer (https://terms.pscr.pt/legal/shop/luxe-cosmetics-us/terms_of_service) Privacybeleid voor berichten (https://terms.pscr.pt/legal/shop/luxe-cosmetics-us/privacy_policy).